Welkom bij instituut HIP Hilversum!

In een prachtig, ruim en licht pand op de Steijnlaan begeleiden we leerlingen van de basisschool tot de universiteit.

Inchecken bij de vestigingsmanager

Bij binnenkomst checken de leerlingen zich altijd in bij de vestigingsmanager. Ze maken een praatje, bespreken schoolresultaten en bekijken de planning voor die dag. De leerlingen gaan vervolgens aan de slag in een rustig en licht stiltelokaal. De gekleurde meubels en vrolijke lampen zorgen voor een huiselijke sfeer. In het pand zijn verschillende ruimtes waar de bijlessen en trainingen gegeven worden en waar de leerlingen tijdens de huiswerkbegeleiding extra uitleg krijgen en overhoord worden.

Lichte, rustige stiltelokalen voor huiswerk

De vestigingsmanager en bijlesdocenten hebben regelmatig contact met ouders en met mentoren of docenten op school. Er wordt daarnaast gewerkt met een online rapportage-systeem, zodat ouders de planningen kunnen zien en alle beoordelingen van mondelinge en schriftelijke overhoringen kunnen meelezen. Zo zorgen we dat alle neuzen dezelfde kant op staan en kunnen we elkaar aanvullen in de zorg en begeleiding van de leerlingen.Tijdens de pauze kunnen ze naar buiten om in het zonnetje te zitten aan de picknicktafels. Aan het einde van de dag checken de leerlingen zich weer uit bij de vestigingsmanager, zodat duidelijk is wat er gedaan is en of de leerling daadwerkelijk klaar is om naar huis te gaan.

Voldoende ruimte voor individuele aandacht

Onze enthousiaste en kundige vakdocenten, de leerlingen van alle leeftijden en alle niveaus, de verschillende vormen van begeleiding en het geweldige pand zorgen samen voor een fijne dynamiek en een goede sfeer.

Instituut HIP Hilversum biedt huiswerkbegeleidingbijlessenHIP4KIDSremedial teachingstudiecoachingscriptiebegeleiding voor alle vervolgopleidingen en allerlei trainingen. We gaan altijd in overleg met de leerling en ouders of verzorgers, zodat we begeleiding op maat kunnen bieden.

Loop gerust eens binnen voor een rondleiding of neem contact met ons op voor een afspraak of meer informatie. Zien we je snel op HIP Hilversum?

Recensies

Fantastische hulp gehad van Instituut HIP Hilversum. Ik zit op het HBO MER en moest een Engels grammaticatoets maken om mijn propedeuse te halen. Helaas, mede door mijn dyslexie haalde ik nooit een hoger cijfer dan een 4. Bij HIP hebben ze me goed begeleid en uitleg gegeven zodat ik het wel snapte. Op een manier die bij mij past en met de rust die ik nodig heb. Zij overtuigde mij ervan dat ik het wel kon. 5 dagen heb ik 2 uur per dag samen met Jennifer geoefend en herhaald. En kijk nu mijn resultaat: een 8,8. Door de snelle reactie van Instituut HIP was binnen 1 dag geregeld dat ik terecht kon en dat in een vakantieperiode!

Allessa van Gils

Laatste berichten

Onderwijsvernieuwing als uitgangspunt

12 maart 2019

‘Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe’, stelde Jakolien Kraeima in de Volkskrant. Kraeima is personeelsmanager in het onderwijs, een functie waarin ze zich geconfronteerd ziet met het groeiende tekort in het basisonderwijs. De tekorten, die zijn er, maar wat is eraan te doen? Kraeima’s ideeën over een passende oplossing zijn […]

Lees meer

Levert huiswerk maken stress op? Bij Instituut HIP helpen we leerlingen weer te focussen, te plannen en effectief te leren. Een hele zorg minder voor de leerling en u als ouder. Zonder telefoon Een middag bij HIP begint standaard met een ritueel: leerlingen komen van school, vertellen hun belevenissen, drinken limonade […]

Lees meer

Er wordt weken naartoe geleefd, het levert soms slapeloze nachten op en iedere basisschoolleerling krijgt ermee te maken: de CITO-toets. Heel vreemd is het niet, want er hangt veel af van de score. De CITO-prestaties van een leerling kunnen nog jarenlang gevolgen hebben voor zijn of haar schoolniveau. Ook ouders […]

Lees meer

Bij Instituut HIP begrijpen we maar al te goed dat leren niet altijd even leuk is. Gelukkig zijn er websites die het wat makkelijker én leuker kunnen maken. De lijst hieronder bevat de 10 beste websites die iedere scholier zou moeten kennen. Op Instituut HIP gebruiken we deze websites dan […]

Lees meer

Zelfs zes jaar na dato kan ik het me nog goed herinneren: de schuldige blik van mijn docent Kunst & Beeldende Vorming. Mompelend bood hij zijn excuses aan aan mij en mijn werkstuk partner. Hij was ons profielwerkstuk kwijtgeraakt. Enkele vruchteloze zoektochten verder besloot hij op te geven en ons […]

Lees meer

What is HIP and Happening?   Deze nieuwsbrief staat vol met nieuws vanuit de gehele HIP Familie. Zeg maar: een mega update! Alle bedrijven die tot onze groep behoren staan hierin beschreven met een kleine terugblik op 2018, maar vooral ook met een grote vooruitblik: op naar 2018-2019! HIP is een […]

Lees meer

Het hebben van een overvolle agenda, door de bomen het bos niet meer zien en het toeslaan van paniek en/of stress. Het zijn factoren die meespelen zodra een nieuw schooljaar in de brugklas gaat beginnen. Met name in de brugklas is álles nieuw en worden deze struikelblokken herkend. Je krijgt […]

Lees meer

Veilig oversteken met Brugklastraining bij Instituut HIP! De eerste dag van de brugklas, wie heeft daar geen herinneringen aan? Dolen door een groot, onbekend gebouw met tientallen lokalen. Een rooster, een schoolagenda, een cijfersysteem en vooral: heel veel vakken. En heel veel huiswerk. Het kan zomaar gebeuren dat een kersverse […]

Lees meer

Huiswerk maken is belangrijk. Wetenschappelijk is bewezen dat huiswerk maken en leren een duidelijk positief verband heeft met de schoolprestaties. Pubers kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken bij hun huiswerk en dan kan huiswerkbegeleiding een goede optie zijn. Net als bij scholen bestaan er verschillen tussen huiswerkinstituten. Vooral […]

Lees meer

Huiswerkbegeleiding bij Instituut HIP is anders  

Lees meer