Sommige kinderen komen niet goed mee met de rest van de klas, door bijvoorbeeld een gedragsprobleem. Andere kinderen gaan juist veel sneller dan hun klasgenoten en voelen zich te weinig uitgedaagd. In beide gevallen kan remedial teaching, deskundige didactische of pedagogische ondersteuning, een oplossing zijn.

Remedial Teaching van HIP

1-op-1 begeleiding in een rustige omgeving
1-op-1 begeleiding in een rustige omgeving

Bij HIP wordt remedial teaching heel specifiek gericht op de individuele behoefte van een kind. Ieder kind is tenslotte uniek en heeft het meest aan een op maat gemaakt programma. De begeleiding van kinderen vindt altijd plaats in een prettige en huiselijke sfeer, waar ze zich op hun gemak kunnen voelen.

Aanmelding en intake

Voordat we aan de slag gaan met een kind, bekijkt de remedial teacher waar de knelpunten zitten. Bij HIP pakken we dat grondig aan: er vindt een intakegesprek plaats, we doen een aantal toetsen, observeren gedrag en betrekken eventueel ook de groepsleerkracht erbij. Zo brengen wij in kaart waar de moeilijkheden zitten.

Handelingsplan

Op basis van die uitgebreide inventarisatie stelt de remedial teacher een handelingsplan op voor een periode van tenminste drie maanden. In die periode krijgt uw kind één of meerdere keren per week remedial teaching. De doelen voor die periode staan duidelijk omschreven in het handelingsplan. Verlenging is natuurlijk mogelijk (en vaak wenselijk).

Bij de begeleiding maakt de remedial teacher gebruik van eigentijdse educatieve methoden, materialen en software. In overleg met leraren en schoolleiding kan de begeleiding ook onder lestijd op school plaatsvinden.

  • Concreet handelingsplan op basis van een uitvoerige intake
  • 1-op-1 begeleiding in een rustige, huiselijke omgeving
  • Begeleiding op school is vaak ook mogelijk

Bijspijkeren: Remedial Teaching in groepjes

Bijspijkeren is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die te goed presteren om voor remedial teaching in aanmerking te komen, maar wel extra hulp nodig hebben bij hun schoolwerk.

De kinderen werken in groepjes van 4 tot 5, met per groepje één begeleider. De begeleider werkt steeds met één kind, terwijl de anderen zelfstandig werken. Zo worden alle kinderen gericht geholpen bij hun schoolwerk; als het nodig is krijgen ze extra oefeningen. Daarnaast is er extra aandacht voor de voorbereiding op het voortgezet onderwijs, op zowel sociaal als cognitief gebied.

  • kleine groepjes van 4 tot 5 leerlingen
  • begeleiding van een orthopedagoog of remedial teacher
  • nuttige en leuke activiteiten

Kijk ook bij: Dyslexie screening test


INFORMATIE EN AANMELDEN

Wilt u meer informatie of direct aanmelden? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van HIP:
Hoofdkantoor | Baarn | Barneveld | Bilthoven | Bussum | Driebergen | Ede | Harderwijk | Hilversum | Huizen | Laren | Utrecht Oost | Twente | Vleuten-De Meern | Zeist


terug