Huiswerk maken is belangrijk. Wetenschappelijk is bewezen dat huiswerk maken en leren een duidelijk positief verband heeft met de schoolprestaties. Pubers kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken bij hun huiswerk en dan kan huiswerkbegeleiding een goede optie zijn. Net als bij scholen bestaan er verschillen tussen huiswerkinstituten. Vooral in begeleiding en in prijsstelling. Hoe kies je nu de beste begeleiding voor jouw zoon of dochter? In dit artikel zetten we een aantal punten op een rij waar je op kan letten bij de keuze van een huiswerkinstituut.

Aandacht telt

Hoe meer begeleiders, hoe meer aandacht jouw kind krijgt. Er zijn begeleidingsinstituten die werken met één begeleider op vier leerlingen, met één begeleider op acht of soms twaalf leerlingen. Er is dan respectievelijk 15 minuten, 7 minuten of 5 minuten per uur aandacht voor het kind om planningen te maken, aandacht te geven aan hoe iets te leren, vragen te beantwoorden, leerwerk te overhoren, etc. Het ene kind heeft aan vijf minuten genoeg, maar andere kinderen hebben juist veel meer aandacht nodig. Daarnaast is er aandacht nodig voor het welbevinden van het kind, omdat alleen kinderen die lekker in hun vel zitten tot leren kunnen komen.  

Huiswerkbegeleiding bij Instituut HIP biedt betrokken begeleiders
Een goede leraar is het halve huiswerk!

Toezicht en structuur

De manier waarop er toezicht en structuur aan de huiswerkbegeleiding wordt gegeven verschilt enorm. Aan de ene kant zijn er huiswerkinstituten, waarbij de leerling zelf bepaalt wat hij of zij die dag maakt en leert en waarbij het initiatief tot vragen stellen bij het kind zelf ligt. Dan wordt er meestal niet vooruit gepland voor leerwerk voor toetsen. Op tijd beginnen met toetsen en leerstof herhalen is alleen wel heel erg belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat één keer geleerde stof vaak meteen weer vergeten wordt en dat herhaling nodig is om leerstof te kunnen onthouden. Aan het andere spectrum vind je instituten, die samen met het kind leerwerk over verschillende dagen heen plannen, overhoren en oefentoetsen afnemen.  

Focus op leren leren

Niet elk huiswerkinstituut legt de focus op leren leren, waardoor het kind niet zelfstandig leert leren, maar voor het maken van huiswerk afhankelijk blijft van het huiswerkinstituut. Samen met het kind kijken naar wat voor hem of haar het meest prettig en het meest efficiënt is om stof te leren, helpt het kind zelf te gaan leren. Huiswerkinstituten die hier aandacht aan besteden leren het kind vaardigheden, waardoor uiteindelijk het kind weer zelf verder kan zonder begeleiding.

Contact met ouders en school

Ouders willen graag weten hoe hun kind het doet op huiswerkbegeleiding. Het is een investering, waarbij je als ouder goed op de hoogte wilt worden gehouden van wat er speelt. Enkele huiswerkinstituten bieden door middel van een online planningssysteem direct inzicht de dagelijkse voortgang van het kind. Daarnaast vinden er door het jaar heen oudergesprekken plaats. Het ene instituut biedt ouder- en schoolgesprekken tegen extra betaling aan, terwijl andere instituten dit al in de reguliere prijs verwerkt hebben.

Openingstijden

Het is voor kinderen soms lastig om na school te concentreren op het schoolwerk. Met buitenschoolse activiteiten en sociale gebeurtenissen die de agenda


terug