Alle leerlingen die bij HIP huiswerkbegeleiding krijgen, maken de Peperklip. De Peperklip is dé manier om erachter te komen hoe een leerling het liefste leert. Zo kunnen wij onze begeleiding aanpassen op de leervoorkeuren van de leerlingen. De Peperklip is natuurlijk ook beschikbaar voor leerlingen die geen huiswerkbegeleiding krijgen bij HIP. Ook voor studenten is de Peperklip de manier om de leervoorkeuren in kaart te brengen.

Leervoorkeuren

dfg
Alle leerlingen in de huiswerkbegeleiding maken de Peperklip

Sommige mensen leren het prettigst door te lezen en te schrijven; die scoren hoog op tekstueel. Anderen leren juist weer goed door te luisteren naar iemand die iets vertelt; die scoren hoog op auditief. Een hoge score op samen leren betekent dat iemand graag samen met anderen leert. En zo inventariseert de Peperklip op zes gebieden wat de leervoorkeuren van de leerling zijn.

  • Tekstueel
  • Visueel
  • Auditief
  • Samen leren
  • Structuurbehoefte
  • Bewegingsbehoefte

Zo werkt de Peperklip

De Peperklip bestaat in feite uit drie onderdelen: eerst een uitgebreide introductie en uitleg, daarna de Peperklip zelf en aansluitend een bespreking van de resultaten. Bij elkaar neemt de test ongeveer 30 minuten in beslag. Nadat de leerling of student de Peperklip heeft gedaan, ontvangt hij of zij een verslag van de resultaten en de interpretatie daarvan.

Alle vestigingsmanagers van HIP kunnen de Peperklip afnemen.


terug