Als de twijfel over het wel of niet aanwezig zijn van dyslexie groot is kan er eerst een dyslexie screening worden uitgevoerd. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de DST-NL (Dyslexie Screening Test) hiervoor gebruikt. Als de test aangeeft dat er een grote kans is op dyslexie kan er besloten worden de leerling intensief te gaan begeleiden. Mocht er gekozen worden voor intensieve begeleiding en gaat een leerling niet of nauwelijks vooruit, dan is er een grote kans dat het kind dyslectisch is. Er kan dan een volledig dyslexie onderzoek worden uitgevoerd.

Hoe gaan onze orthopedagogen te werk?

Allereerst wordt er een intakegesprek gevoerd met de ouders en het kind en wordt er zoveel mogelijk informatie over het kind verzameld. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de afname van het onderzoek. Als het onderzoek is uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken en hierbij brengen wij een advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau

Er zijn verschillende testen om de cognitieve capaciteiten van een kind te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel of de reden van het onderzoek.

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO)

De NIO is een intelligentietest die wordt afgenomen om de keuze voor het vervolgonderwijs te ondersteunen. De NIO is een alternatief voor de CITO-eindtoets en wordt daarom veel ingezet als second opinion. Aan de hand van de uitslag van de NIO-toets geven wij u voor uw zoon of dochter een onafhankelijk maar concreet schooladvies. De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 8 en tevens voor leerlingen in klas 1,2,3 van het voortgezet onderwijs. Daarmee is de NIO ook een waardevol meetinstrument als uw zoon of dochter van type voortgezet onderwijs wil veranderen.

WISC-V-NL

De WISC-V-NL is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die iets zegt over de leermogelijkheden van het kind. Het algemene intelligentieniveau wordt gemeten in een IQ-score. Daarnaast is er tijdens het afnemen van de test aandacht voor de werkhouding van het kind in een 1-op 1 situatie. Als het onderzoek is uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken en hierbij brengen wij een advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.

Informatie opvragen of aanmelden kunt u direct via deze link: HIP Diagnostiek en Advies


terug