Mocht er een vermoeden zijn van dyscalculie, dan is het altijd raadzaam om eerst een screening af te laten nemen. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener) hiervoor gebruikt. Dit is een test voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs, de eerste klas van het VO en het MBO. Als de test aangeeft dat er indicatie voor dyscalculie is, kan er besloten worden de leerling intensief te begeleiden. Mocht de leerling na deze begeleiding niet of nauwelijks vooruit gaan, is een volledig dyscalculie onderzoek een logisch vervolg.

Wat is dyscalculie?

Soms komt het voor dat kinderen bovengemiddeld veel moeite met rekenen hebben. Het is dan belangrijk om te achterhalen waar dit vandaan komt. Soms is er sprake van dyscalculie. Maar wat is nou eigenlijk dyscalculie?

Bij kinderen met dyscalculie gaat het rekenen heel moeizaam. Het lukt ze niet om eenvoudige vraagstukken op te lossen en verschillende rekenstrategieën te gebruiken. Ook worden er vaak problemen in het automatiseren ondervonden. In Nederland wordt dyscalculie als volgt aangeduid: ‘Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis’.Veelvoorkomende problemen bij kinderen met dyscalculie zijn moeite met getal volgorde, de positie van getallen, getal bewerkingen en moeite met inzicht en het oplossen van verhaaltjessommen.

Onderzoek naar dyscalculie

Dyscalculie screening

Mocht er een vermoeden zijn van dyscalculie, dan is het altijd raadzaam om eerst een screening af te laten nemen. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener) hiervoor gebruikt. Dit is een test voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs, de eerste klas van het VO en het MBO. Als de test aangeeft dat er indicatie voor dyscalculie is, kan er besloten worden de leerling intensief te begeleiden. Mocht de leerling na deze begeleiding niet of nauwelijks vooruit gaan, is een volledig dyscalculie onderzoek een logisch vervolg.

Dyscalculieonderzoek

Als er voldoende aanknopingspunten zijn dat er mogelijk sprake is van dyscalculie kan er een dyscalculie onderzoek worden afgenomen. De afweging wordt gemaakt door de orthopedagoog naar aanleiding van gesprekken, gegevens van de leerling en eventueel de dyscalculie screening. Met name als er al veel begeleiding heeft plaatsgevonden en de leerling niet of nauwelijks vooruit is gegaan, kan direct worden overgegaan op een volledig dyscalculie onderzoek. Er dient dan wel informatie beschikbaar te zijn over deze ondersteuning, bijvoorbeeld handelingsplannen met betrekking tot de ondersteuning.

Aanmelding

U kunt zich bij HIP Diagnostiek en Advies aanmelden voor een dyscalculie screening of onderzoek. Wij kunnen u helpen om erachter te komen of er sprake is van dyscalculie bij uw kind. Tijdens een intakegesprek bepalen we of er een dyscalculie screening zal worden afgenomen of dat er direct wordt overgegaan op een dyscalculie onderzoek. Voor zowel een screening als onderzoek kunt u terecht bij één van onze NVO orthopedagogen.


terug