WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF op De School van HIP!


De School van HIP: Ontstaan en visie

De afgelopen jaren zagen we op ons huiswerkinstituut HIP dat veel kinderen niet tot hun recht kwamen in het huidige onderwijssysteem; een schoolsysteem waarin standaardmethodes worden gebruikt die zich richten op “het gemiddelde kind”. Onderwijs waarin  weinig leerlingen optimaal tot hun recht komen. Zo ontstond de gedachte voor een eigen school. We besloten het heft in eigen hand te nemen en met een ervaren team van positieve docenten die tevens studiecoach, voormalig schooldirecteuren, teamleiders, hoogbegaafdheid specialisten en zorgcoördinatoren zijn, een blauwdruk te schetsen hoe de ideale school eruit ziet. Voor ons is dat: een school die zich richt op het individuele kind en zijn talenten. Een school die die leerlingen voorbereidt op de toekomst. Onze slogan is dan ook: “Word de beste versie van jezelf”

Lees hier meer over De School van HIP


De Middelbare School van HIP

Op de Middelbare school van HIP is de overgang van groep 8 naar de middelbare school minder groot en staat persoonlijke aandacht en de individuele ontwikkeling van een leerling voorop. Wij geloven dat de toekomst vraagt om nieuwe vaardigheden en dat iedere leerling zal groeien en bloeien op een school met individueel en persoonlijk onderwijs. De School van HIP is een school waar een leerling mag zijn wie hij is en het beste uit zichzelf kan halen.
De School van HIP is er onder andere voor alle leerlingen die verdrinken in de grote klassen, die onopgemerkt blijven terwijl het al een tijdje niet zo goed gaat of juist veel te goed. Wie heel goed is in het ene vak en minder in het andere, moet op de meeste scholen beter zijn best doen op het slechte vak. Op De School van HIP doen we dat anders: een leerling kan vakken op verschillende niveaus afronden.

Lees hier meer over De Middelbare School van HIP


De Basisschool van HIP

Er is voor ieder kind individuele aandacht, hun persoonlijke ontwikkeling staat voorop.  Spelen, vriendschappen, beweging, we weten hoe belangrijk dat is voor kinderen van deze leeftijd. De Basisschool van HIP laat kinderen met toekomstgericht onderwijs en een persoonlijk leerplan en individuele instructie het beste uit zichzelf halen. Er is aandacht voor sport & beweging, wetenschap & techniek en drama, muziek & cultuur. Voor de verschillende vakken maken we gebruik van erkende methodes, zowel op papier als digitaal. Om de leerlingen in hun ontwikkeling te kunnen volgen gebruiken we ZIEN, CITO toetsen en het leerlingvolgsysteem van Parnassys.

Lees hier meer over De Basisschool van HIP


Over de docenten

We vinden het belangrijk dat een leerling leert leren, plannen en kritisch naar zijn eigen leerproces kan kijken. Hiermee zorgen we voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Bij De School van HIP geloven we dat kennis vergaren in de toekomst minder belangrijk wordt dan de manier hoe je met die kennis omgaat. Dit vraagt om een andere aanpak van docenten. Een docent moet ook een coach zijn, met oog voor de talenten en de mogelijkheden van de leerling.
Ons ervaren team vormt de solide basis van De School van HIP.  Naast onze vaste mensen zetten we regelmatig gastdocenten in op specifieke onderwerpen. Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook een bankdirecteur of topsporter. We vinden het belangrijk om het onderwijs betekenisvol te maken en de link te leggen met de praktijk. Dat maakt leren leuk en uitdagend!


terug