Cito eindtoets in groep 8, wat moet u hier als ouder  over weten?

Ieder kind krijgt er in zijn schoolcarrière mee te maken: de CITO eindtoets. Een spannend moment voor zowel de kinderen als de ouders. Rondom de CITO eindtoets gaan zowel feiten als fabels de ronde.  Alle informatie rondom de CITO eindtoets kunt u hieronder lezen zodat u precies weet wat u met uw kind te wachten staat.

Wat is de Cito eindtoets?

De Cito eindtoets is een toets die door de meeste basisscholen in groep 8 wordt afgenomen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor het maken van een eindtoets voor basisschoolleerlingen,  samen met het Cito B.V.  De eindtoets meet hoe goed uw kind aan het referentieniveau voor rekenen en taal voldoet en brengt een advies uit voor de middelbare school. Het referentieniveau is een van te voren vastgesteld niveau waaraan kinderen in groep 8 zouden moeten voldoen.

Wat is er sinds 2015 veranderd?

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn er een aantal zaken veranderd. Reguliere basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen maar dit hoeft niet perse de toets van CITO B.V. te zijn. De meeste basisscholen doen dit echter wel. Sinds het schooljaar 2014-2015 kunnen scholen ook voor een andere aanbieder kiezen, mits deze goedgekeurd is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap.

Hoe is de Cito eindtoets opgebouwd?

De Cito eindtoets bestaat voor alle basisscholen uit rekenen en taal. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om wereldoriëntatie in de eindtoets op te nemen. In de voorgaande jaren was studievaardigheden een apart onderdeel van de Cito-toets. Vanaf dit jaar wordt dat onderdeel opgenomen in de onderdelen rekenen en taal.

cito-onderdelen-groep-8-basisschool-eindtoets

Wanneer is de Cito eindtoets?

De eindtoets van Cito wordt op drie ochtenden afgenomen, steeds van 9.00 uur tot 11.30 uur. De toets kan zowel op papier als digitaal gemaakt worden.

  • De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op:
    dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april
  • De digitale Centrale Eindtoets wordt afgenomen van:
    dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 april en van maandag 1 tot en met vrijdag 12 mei
  • Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, kunnen de Centrale Eindtoets digitaal inhalen van 1 mei tot en met 2 juni

Krijgt iedereen in groep 8 dezelfde toets?

Er zijn twee eindtoetsen van Cito beschikbaar: eindtoets basis (B) en eindtoets niveau (N). Het verschil tussen de toetsen is het niveau van de vragen. De toetsen bestaan wel uit dezelfde onderdelen en bevatten evenveel vragen.

Eindtoets B wordt door het merendeel (75%) van de leerlingen gemaakt, en is voor kinderen van wie de leerkracht verwacht dat ze goed passen in een brugklas op het vmbo GT of op de havo of het vwo. Eindtoets N is voor de kinderen (25%) van wie de leerkracht denkt dat ze het beste passen in een brugklas op het vmbo BB of KB. Deze toetsen zijn ontwikkeld zodat iedereen een toets op niveau krijgt en zich niet ontmoedigd voelt door te moeilijke vragen of juist ongemotiveerd door te makkelijke vragen. Met de toetsen van beide niveaus is het mogelijk om advies voor de brugklas op alle niveaus te krijgen.

Wanneer is de uitslag van de Cito eindtoets bekend?

Uiterlijk 4 weken nadat uw kind de eindtoets heeft gemaakt zal de school van uw kind de uitslag zowel op papier als digitaal ontvangen. Hierin staan de resultaten van uw kind per onderdeel weergegeven en wordt er een advies voor de middelbare school uitgebracht. Het schooladvies is gebaseerd op de standaardscore van uw kind, welke tussen de 501 en 550 kan variëren. Het Cito maakt ook bekend hoe de basisschool van uw kind landelijk scoort ten opzichte van andere basisscholen.

Wat zegt de eindtoets over het schooladvies van mijn kind?

Doordat de Cito eindtoets nu later in het jaar wordt gemaakt is de uitslag minder doorslaggevend in het schooladvies op de middelbare school. Leerkrachten moeten vóór 1 maart al een schooladvies uitbrengen. Dit advies is het belangrijkste. Wanneer uw kind de eindtoets beter heeft gemaakt dan de leerkracht verwachtte, dan is de leerkracht verplicht om het advies te heroverwegen. De leerkracht kan er dan voor kiezen om het advies te wijzigen. Overigens mag het advies niet gewijzigd worden wanneer uw kind de toets minder goed heeft gemaakt dan het door de leerkracht uitgebrachte advies.cito-eindtoets-groep-8-basisschool

Kan mijn kind de Cito-toets voorbereiden?

Leg niet teveel druk op de eindtoets. Teveel druk vanuit de ouders zal zeker niet voor betere resultaten zorgen en daarnaast heeft de meester of juf over het algemeen al een goed beeld wat uw kind allemaal kan. Leg dit ook zo uit aan uw kind.  Hoewel het oefenen van de vragen van de Cito eindtoets niet kan, is het wel mogelijk om met de vraagstelling te oefenen. Er zijn Cito oefenvragen beschikbaar op de website van de centrale eindtoets. Deze kunt u uitprinten en met uw kind maken. Dit kan zowel thuis als op een huiswerkinstituut waar men ervaring heeft met het oefenen voor de CITO eindtoets.

Oefenen kan zinvol zijn als uw kind erg zenuwachtig is voor de eindtoets. Als uw kind rustiger en met meer zelfvertrouwen de eindtoets gaat doen omdat hij van te voren heeft geoefend is dat een goede reden om vooraf te oefenen. Verwacht niet dat de score hoger is als er van te voren veel is geoefend, want dat zal niet het geval zijn.

bron: http://squla.nl/cito-eindtoets-2015

 


terug